Mga Ibon

Si Jay

Ang pahinang ito ay tungkol sa Jay Totem, ang kakanyahan, pagkakaroon, at kahalagahan. Nagsasama ito ng mga natatanging mensahe sa kahon ng sipi.

Uwak

Ang pahinang ito ay tungkol sa Crow Totem, ang kakanyahan, pagkakaroon, at kahalagahan. Nagsasama ito ng mga natatanging mensahe sa kahon ng sipi.

Ostrich

Ang pahinang ito ay tungkol sa Ostrich Totem, ang kakanyahan, pagkakaroon, at kahalagahan. Nagsasama ito ng mga natatanging mensahe sa kahon ng sipi.

Osprey

Ang pahinang ito ay tungkol sa Osprey Totem, ang kakanyahan, pagkakaroon, at kahalagahan. Nagsasama ito ng mga natatanging mensahe sa kahon ng sipi.

Magpie

Ang pahinang ito ay tungkol sa Magpie Totem, ang kakanyahan, pagkakaroon, at kahalagahan nito. Nagsasama ito ng mga natatanging mensahe sa kahon ng sipi.

Pelikano

Ang pahinang ito ay tungkol sa Pelican Totem, ang kakanyahan, pagkakaroon, at kahalagahan nito. Nagsasama ito ng mga natatanging mensahe sa kahon ng sipi.

Cardinal

Ang pahinang ito ay tungkol sa Cardinal Totem, ang kakanyahan, pagkakaroon, at kahalagahan. Nagsasama ito ng mga natatanging mensahe sa kahon ng sipi.

Agila

Ang pahinang ito ay tungkol sa Eagle Totem, ang kakanyahan, pagkakaroon, at kahalagahan. Nagsasama ito ng mga natatanging mensahe sa kahon ng sipi.

Manok

Ang pahinang ito ay tungkol sa Chicken Totem, ang kakanyahan, pagkakaroon, at kahalagahan. Nagsasama ito ng mga natatanging mensahe sa kahon ng sipi.

Pheasant

Ang pahinang ito ay tungkol sa Pheasant Totem, ang kakanyahan, pagkakaroon, at kahalagahan. Nagsasama ito ng mga natatanging mensahe sa kahon ng sipi.

Toucan

Ang pahinang ito ay tungkol sa Toucan Totem, ang kakanyahan, pagkakaroon, at kahalagahan. Nagsasama ito ng mga natatanging mensahe sa kahon ng sipi.

Loro

Ang pahinang ito ay tungkol sa Parrot Totem, ang kakanyahan, pagkakaroon, at kahalagahan. Nagsasama ito ng mga natatanging mensahe sa kahon ng sipi.

Pugo

Ang pahinang ito ay tungkol sa Quail Totem, ang kakanyahan, pagkakaroon, at kahalagahan. Nagsasama ito ng mga natatanging mensahe sa kahon ng sipi.

Kanaryo

Ang pahinang ito ay tungkol sa Canary Totem, ang kakanyahan, pagkakaroon, at kahalagahan. Nagsasama ito ng mga natatanging mensahe sa kahon ng sipi.

Lawin

Karunungan at Patnubay. Galugarin ang mundo ng Hawk Symbolism, Hawk Totem, Hawk Meaning, Hawk Dream, at Hawk Messages. Mga Totem na Espiritung Hayop

Chickadee

Ang pahinang ito ay tungkol sa Chickadee Totem, ang kakanyahan, pagkakaroon, at kahalagahan. Nagsasama ito ng mga natatanging mensahe sa kahon ng sipi.

Maya

Ang pahinang ito ay tungkol sa Sparrow Totem, ang kakanyahan, pagkakaroon, at kahalagahan. Nagsasama ito ng mga natatanging mensahe sa kahon ng sipi.

Wren

Ang pahinang ito ay tungkol sa Wren Totem, ang kakanyahan, pagkakaroon, at kahalagahan. Nagsasama ito ng mga natatanging mensahe sa kahon ng sipi.

Sweldo

Ang pahinang ito ay tungkol sa Loon Totem, ang kakanyahan, pagkakaroon, at kahalagahan. Nagsasama ito ng mga natatanging mensahe sa kahon ng sipi.

Emu

Ang pahinang ito ay tungkol sa Emu Totem, ang kakanyahan, presensya, at kahalagahan nito. Nagsasama ito ng mga natatanging mensahe sa kahon ng sipi.