Sagisag Ng Mammal

Narwhal

Ang pahinang ito ay tungkol sa Narwhal Totem, ang kakanyahan, pagkakaroon, at kahalagahan. Nagsasama ito ng mga natatanging mensahe sa kahon ng sipi.

Walrus

Ang pahinang ito ay tungkol sa Walrus Totem, ang kakanyahan, pagkakaroon, at kahalagahan. Nagsasama ito ng mga natatanging mensahe sa kahon ng sipi.