Reptilya Amphibian Mollusk Totem

Iguana

Ang pahinang ito ay tungkol sa Iguana Totem, ang kakanyahan, pagkakaroon, at kahalagahan. Nagsasama ito ng mga natatanging mensahe sa kahon ng sipi.

Gecko

Ang pahinang ito ay tungkol sa Gecko Totem, ang kakanyahan, pagkakaroon, at kahalagahan. Nagsasama ito ng mga natatanging mensahe sa kahon ng sipi.

Ahas

Ang pahinang ito ay tungkol sa Snake Totem, ang kakanyahan, pagkakaroon, at kahalagahan. Nagsasama ito ng mga natatanging mensahe sa kahon ng sipi.

Kadal

Ang pahinang ito ay tungkol sa Lizard Totem, ang kakanyahan, pagkakaroon, at kahalagahan. Nagsasama ito ng mga natatanging mensahe sa kahon ng sipi.