Mga Hayop Sa Tubig

Hippopotamus

Ang pahinang ito ay tungkol sa Hippopotamus Totem, ang kakanyahan, pagkakaroon, at kahalagahan nito. Nagsasama ito ng mga natatanging mensahe sa kahon ng sipi.

Stingray

Ang pahinang ito ay tungkol sa Stingray Totem, ang kakanyahan, pagkakaroon, at kahalagahan nito. Nagsasama ito ng mga natatanging mensahe sa kahon ng sipi.

Whale

Ang pahinang ito ay tungkol sa Whale Totem, ang kakanyahan, pagkakaroon, at kahalagahan. Nagsasama ito ng mga natatanging mensahe sa kahon ng sipi.

Seahorse

Ang pahinang ito ay tungkol sa Seahorse Totem, ang kakanyahan, pagkakaroon, at kahalagahan. Nagsasama ito ng mga natatanging mensahe sa kahon ng sipi.

Tatak

Ang pahinang ito ay tungkol sa Seal Totem, ang kakanyahan, pagkakaroon, at kahalagahan. Nagsasama ito ng mga natatanging mensahe sa kahon ng sipi.

Manatee

Ang pahinang ito ay tungkol sa Manatee Totem, ang kakanyahan, pagkakaroon, at kahalagahan. Nagsasama ito ng mga natatanging mensahe sa kahon ng sipi.

Hito

Ang pahinang ito ay tungkol sa Catfish Totem, ang kakanyahan, pagkakaroon, at kahalagahan. Nagsasama ito ng mga natatanging mensahe sa kahon ng sipi.

Angelfish

Ang pahinang ito ay tungkol sa Angelfish Totem, ang kakanyahan, pagkakaroon, at kahalagahan. Nagsasama ito ng mga natatanging mensahe sa kahon ng sipi.

Salmon

Ang pahinang ito ay tungkol sa Salmon Totem, ang kakanyahan, pagkakaroon, at kahalagahan. Nagsasama ito ng mga natatanging mensahe sa kahon ng sipi.

Lobster

Ang pahinang ito ay tungkol sa Lobster Totem, ang kakanyahan, pagkakaroon, at kahalagahan. Nagsasama ito ng mga natatanging mensahe sa kahon ng sipi.

Platypus

Ang pahinang ito ay tungkol sa Platypus Totem, ang kakanyahan, pagkakaroon, at kahalagahan. Nagsasama ito ng mga natatanging mensahe sa kahon ng sipi.

Coral

Ang pahinang ito ay tungkol sa Coral Totem, ang kakanyahan, pagkakaroon, at kahalagahan. Nagsasama ito ng mga natatanging mensahe sa kahon ng sipi.

Goldfish

Ang pahinang ito ay tungkol sa Goldfish Totem, ang kakanyahan, pagkakaroon, at kahalagahan. Nagsasama ito ng mga natatanging mensahe sa kahon ng sipi.

Electric Eel

Ang pahinang ito ay tungkol sa Electric Eel Totem, ang kakanyahan, pagkakaroon, at kahalagahan. Nagsasama ito ng mga natatanging mensahe sa kahon ng sipi.

Piranha

Ang pahinang ito ay tungkol sa Piranha Totem, ang kakanyahan, pagkakaroon, at kahalagahan. Nagsasama ito ng mga natatanging mensahe sa kahon ng sipi.

Lionfish

Ang pahinang ito ay tungkol sa Lionfish Totem, ang kakanyahan, pagkakaroon, at kahalagahan. Nagsasama ito ng mga natatanging mensahe sa kahon ng sipi.

Koi

Ang pahinang ito ay tungkol sa Koi Totem, ang kakanyahan, pagkakaroon, at kahalagahan. Nagsasama ito ng mga natatanging mensahe sa kahon ng sipi.

Pagong

Ang pahinang ito ay tungkol sa Turtle Totem, ang kakanyahan, pagkakaroon, at kahalagahan. Nagsasama ito ng mga natatanging mensahe sa kahon ng sipi.

Alimango

Ang pahinang ito ay tungkol sa Crab Totem, ang kakanyahan, pagkakaroon, at kahalagahan. Nagsasama ito ng mga natatanging mensahe sa kahon ng sipi.

Pating

Ang pahinang ito ay tungkol sa Shark Totem, ang kakanyahan, pagkakaroon, at kahalagahan. Nagsasama ito ng mga natatanging mensahe sa kahon ng sipi.