Mga Tuntunin Sa Timbang Ng Mga Tagamasid Sa Smart Blue Smart Points 7 Sp